วุ้นเส้นในแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ถึงที่สุด

กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นของเราเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบไปจน ถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าสู่มือผู้บริโภค

วุ้นเส้นนับเป็นหนึ่งในวัตถุดิบคู่ครัวเรือนที่สามารถแปรรูปได้หลากหลายเมนู เช่น ผัดไทยวุ้นเส้น ปอเปี้ยะ และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย...